MANTENIMENT

La funció principal del tendal és protegir-nos del sol i crear nous espais. És per això que, en cas que la instal·lació no estigui automatitzada, cal recollir el tendal en condicions climàtiques adverses: pluja, neu, vent, etc.

Cal verificar sempre que no hi hagi cap obstacle que interfereixi en les maniobres dobertura i tancament del tendal. El tendal mai no s'ha de forçar. És recomanable fer revisions periòdiques del tendal sol·licitant els serveis d'una empresa instal·ladora.

Per netejar el tendal: Aspirar regularment la lona i els mecanismes per evitar acumulacions de pols. En cas que calgui una neteja més profunda, utilitzar un drap humitejat amb aigua i una mica de sabó (no utilitzar productes abrasius o químics). Seguir sempre les recomanacions del fabricant per gaudir del tendal durant més temps.